Jobba trots funktionsnedsättning?

Att ha en funktionsnedsättning innebär inte att du inte kan få ett bra jobb, på till exempelvis en mekanisk verkstad, läs mer här. Om du har en funktionsnedsättning finns det olika typer av stöd för att förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden. Du kan bland annat få hjälp med det hos Arbetsförmedlingen. De kan göra en bedömning utifrån din aktuella situation och dina förutsättningar. De kan bland annat hjälpa dig med att hitta ett obb som är anpassat efter dina förutsättningar. Det kan handla om att arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är anpassade, men också om anpassade arbetstider.

Rätt till personligt stöd

Du har rätt att få olika former av personligt stöd på din arbetsplats eller i samband med studier. Bland annat kan du få hjälp med vissa arbetsuppgifter genom att ha ett personligt biträde. Du kan även få jobb inom Samhall, om du har behov av mycket stöd och arbetsledning för att utveckla din arbetsförmåga.

Behöver du stöd för att komma ut på arbetsmarknaden eller för att välja yrke? Tillsammans med AF görs en en bedömning av vilken typ av stöd du behöver.

Här är några exempel på stöd:

  • Individuellt anpassat stöd när du söker jobb. Stödet ges av privata aktörer som har avtal med AF.
  • Stöd för att delta i AF:s aktiviteter, till exempel teckenspråkstolk.
  • Vägledning för att din övergång från skolan till arbetslivet ska bli så smidig som möjlig.
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering - AF har personal med särskild kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering, som tillsammans med dig kan förbättra dina chanser på arbetsmarknaden. Det är dels arbetsförmedlare, men även personal med särskild kompetens på olika områden.
11 Mar 2022