Rätt till personlig assistans?

Den som behöver hjälp i sin vardag med det som heter grundläggande behov kan ha rätt till personlig assistans. Det gäller barn och vuxna, upp till 65 års ålder. Det går inte att ansöka efter det att man fyllt 65, men har man fått rätt till det före, så behåller man det. Om det är så att du behöver personlig assistans Malmö, så ska en ansökan göras. Det hos Försäkringskassan eller hos den egna kommunen. Var du söker beror på hur många timmar per vecka du har behov av hjälp. 

Personkretsar

För att du ska få assistans så är det så att du måste tillhöra en av tre personkretsar. I lagen beskrivs de så här:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Hjälp med grundläggande behov

Den som har behov av hjälp med de grundläggande behoven har oftast rätt till assistans. Det som detta innebär är så att säga vardagliga saker som att klä av och på sig, sköta hygienen, matning, få andningshjälp och så vidare. När du ansöker så görs en utredning kring vad det är du behöver hjälp med och sedan fattas det ett beslut. 

26 Feb 2021